Renovació del conveni amb l’Ajuntament de Benicarló per a la gestió dels tributs municipals

El passat 6 de febrer Caixa Benicarló va signar el conveni amb l’Ajuntament de Benicarló per la gestió dels tributs municipals que el consistori administra directament, com són la taxa d’escombraries, l’impost de circulació, guals, càrrega i descàrrega, ocupació de via pública, venda ambulant, etc… Amb esta signatura, són 8 les edicions que Caixa Benicarló és l’encarregada dels tributs municipals de forma ininterrompuda des de l’any 2013.

En virtut del conveni, Caixa Benicarló coordina la recaptació del tributs locals amb la resta d’entitats col·laboradores, ficant a l’abast de clients i contribuents, diferents canals per accedir al pagament dels tributs municipals. Tal i com ha  detallat el director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, “disposem d’un ampli horari comercial i tres oficines a Benicarló per atendre en finestreta els rebuts no domiciliats dels seus clients, a més de la major oferta de caixers automàtics per atendre rebuts, una passarel·la de pagaments per internet i una màquina quiosc a l’edifici consistorial, que també permet el pagament, en efectiu i targeta, en l’horari d’apertura de les dependències municipals”.

Dades d’interès

El passat any 2019 el padró municipal de tributs va suposar un total de 39.595 rebuts amb un 62% de domiciliats en compte bancari i una resta del 38% gestionats pels diferents canals. Del total de rebuts amb domiciliació bancària, el 31% van ser endeutats en comptes de clients a la pròpia Caixa Benicarló i el 69% a la resta d’entitats bancàries. Respecte als rebuts no domiciliats, el 55,7% van ser atesos per Caixa Benicarló i el 44,3% per la resta d’entitats amb conveni de col·laboració amb l’ajuntament (Bankia, Santander, CaixaBank, BBVA i Sabadell CAM). Per canals de pagament, el 66% va fer-se per finestreta, el 24% en caixers i el 10% restant mitjançant internet.