Quines novetats ens trobem als mercats davant la “nova normalitat”?

Ens trobem en l’etapa de la «nova normalitat». Han passat més de 100 dies des que es van adoptar les mesures de confinament i restricció de l’activitat per intentar contenir la pandèmia causada pel coronavirus Covid-19. La fi de l’Estat d’Alarma a Espanya i la reobertura de les fronteres amb la UE apunten a una reactivació gradual de l’activitat econòmica, tot i que encara trobem moltes incerteses en l’àmbit sanitari i en l’econòmic.

Situació actual de la pandèmia

Amb gairebé 11 milions d’infectats al món, 521.355 morts i 5.767.410 de persones recuperades, la pandèmia està lluny de ser controlada a nivell mundial. De fet, el nombre de nous casos creix cada dia.

A Europa, el virus està més controlat, tot i que es manté en alerta davant el risc de rebrots. El focus de l’epidèmia s’ha traslladat a Amèrica, centrant-se en Estats Units i el Brasil, els països amb més contagis en els últims dies.

El volum de recursos destinats a combatre el virus a nivell mundial, tant des de l’àmbit públic com privat, no té precedents. El descobriment d’un tractament efectiu contra el coronavirus o una vacuna que es puga aplicar de forma massiva, canviaria definitivament l’escenari, tot i que les successives fases per les que passe el procés de creació de la vacuna, fan que siga difícil preveure que disposem d’ella a curt termini.

El major risc al qual s’enfronten actualment les economies, és el d’un rebrot de virus, de tal magnitud, que exigeixi tornar a el confinament, de manera que la recuperació econòmica està lligada a l’evolució de la pandèmia.

Recuperació desigual

No totes les economies estan implementant les mateixes mesures ni estan anant al mateix ritme, de manera que, l’impacte de la crisi serà asimètric per països. Les polítiques expansives adoptades pels governs incrementaran els dèficits públics de forma notable. Aquells països més endeutats patiran més, i la seva recuperació serà més complicada perquè el seu marge de maniobra és més limitat.

En tot cas, el ritme de la recuperació econòmica vindrà determinat en bona mesura per l’evolució que experimente la demanda interna i a Europa Occidental aquest epígraf té un pes de el 70% de l’PIB.

Una notícia molt positiva a Europa ha estat l’anunci del Fons de Reconstrucció Europeu, amb un volum de 750.000 milions d’euros. l’aprovació de la qual esperem que siga aprovada per tots els estats membres amb les menors modificacions possibles. Com sabeu, els països més perjudicats per la pandèmia, com Itàlia i Espanya, són els que rebrien la major part dels subsidis. A més, l’accés a aquests fons estarà subjecte a condicions i a un seguiment de l’acompliment de les reformes, que a mitjà termini afavoreixin el creixement econòmic.

El BCE, per la seva banda, amb l’objectiu d’estimular el consum i ajudar a la recuperació econòmica, ha augmentat la compra d’actius en els dos principals programes que té actualment en funcionament: 120.000 milions en el Programa de Compra d’Actius i 600.000 milions de euros fins als 1,35 bilions en el Programa de Compres per la Emergència de la Pandèmia.

La ràpida resposta dels bancs centrals i els governs, ha fet que els mercats s’hagen recuperat dels mínims des del març, però aquesta pujada tan vertical estaria descomptant una recuperació en V de l’economia que, a dia d’avui, sembla poc probable.

Què esperem a nivell macroeconòmic …

Ens enfrontem a una recessió profunda en l’economia amb caigudes de l’PIB a nivell mundial. En el seu informe de juny, en comparació amb el pronòstic d’abril de Perspectives de l’economia mundial (informe WEO, per les sigles en anglès), l’FMI pronostica una recessió mundial més profunda en 2020 i una recuperació més lenta en 2021. Es preveu que el producte mundial disminuirà 4,9 % el 2020 -o sigui, 1,9 punts percentuals menys que el projectat a l’abril- i que estarà seguit d’una recuperació parcial, amb un creixement de 5,4% el 2021.

El BCE ha actualitzat també les seves previsions econòmiques i espera que el PIB de la zona euro es contregui un 8,7% el 2020, per recuperar al voltant d’un 5% el 2021, però aquest repunt estaria condicionat a l’èxit dels governs en la contenció de virus i a l’efectivitat de les mesures preses per donar suport l’economia.

Les dades a Espanya són menys favorables, segons el Banc d’Espanya s’espera una contracció de l’PIB espanyol fins al 11,6% per a aquest any, a causa de l’exposició de la nostra economia a el sector serveis, especialment al turisme, que comportarà una recuperació més lenta que en el conjunt de la zona euro.

És aviat per calibrar l’abast de la recessió actual, de manera que som cauts davant la recuperació que estem veient a les borses, ja que les previsions de beneficis de les companyies estan envoltades d’incertesa i el seu reflex en la seva valoració també ha de prendre amb cautela. Segons la nostra opinió, hem de seguir sent prudents, més quan les companyies també es mostren contingudes en les seves estimacions de beneficis.

A tot això s’afegeix l’increment de la tensió entre els Estats Units i la Xina, al qual estem assistint en aquestes últimes setmanes i que, de moment, el mercat està obviant, però en qualsevol moment podria provocar una correcció o una consolidació de nivells després d’aquesta forta pujada.

Per tot això, insistim en tenir carteres diversificades, que és la millor manera d’atenuar les possibles retallades, sense renunciar a les pujades, centrant-nos en companyies de qualitat, amb baixos nivells de deute i amb important generació de caixa de forma recurrent.

Les tendències que han vingut per quedar-se …

La Covid-19 ha portat canvis en els comportaments dels consumidors que es preveuen duradors i l’increment de l’ús de la tecnologia és un d’ells. Els patrons de consum després del confinament, afavoreixen el desenvolupament de la digitalització, que s’aplica a sectors tan diversos com la distribució, alimentació, salut o entreteniment.

Una altra de les tendències que surt enfortida d’aquesta crisi és la Sostenibilitat. Els criteris ambientals, socials i de bon govern cada vegada tenen més importància per als inversors. De fet, el pressupost de la Unió Europea en el pla 2021-2027, vincula 1,85 bilions d’euros a l’economia sostenible. Les inversions sostenibles són una tendència que s’està consolidant a Europa i l’interès per aquest tipus d’inversions es va a incrementar.

El sector salut ha demostrat ser un dels més rellevants, actuant durant aquest període com a valor refugi. A dia d’avui segueix mostrant un major creixement, impulsat per les tendències demogràfiques, com l’envelliment de la població en la major part dels països occidentals, o els avenços científics. A més, la creixent preocupació de la societat per la salut, impulsarà el desenvolupament d’aquest sector, i concedirà una superioritat estratègica als països amb millor tecnologia i capacitat innovadora.

També esperem que augmenten les inversions mediambientals i en energies renovables, a l’igual que la de productes i serveis que contribueixin a un món més net i eficient.

La visió de construir, entre tots, un món més sostenible, ha anat calant a poc a poc en la societat: els millennials aspiren a treballar per un món millor, els governs llancen regulacions que obliguen a les empreses a reportar informació més enllà de la financera , i també les empreses integren en el seu discurs la sostenibilitat.

La gestió en els nostres fons …

En l’actual entorn de mercat, la caiguda dels tipus d’interès, la contracció econòmica i la incertesa, representen desafiaments importants i aquest és el moment d’ampliar l’horitzó d’inversió i buscar alternatives.

En Gescooperativo intentem buscar companyies generadores de caixa de forma consistent, amb balanços solvents, i això ho trobem en el sector tecnològic, en el que a dia d’avui estem sobreponderats en la majoria dels nostres fons.

Actualment tenim una posició de liquiditat mica superior a l’habitual per aprofitar la volatilitat típica de el període estival. En els fons de renda fixa, el major pes de la inversió es troba en deute públic espanyol; en els fons mixtos, s’ha reduït l’exposició a high yield, i també s’han reduït les durades de les carteres de renda fixa.

Quant als nostres fons mixtos conservadors, estan evolucionant raonablement bé, especialment els mixtos internacionals. Pensem que la recuperació serà més ràpida i pronunciada fora de les nostres fronteres.

Com a resum, hem configurat una estratègia defensiva, que consisteix a seleccionar inversions que, a mig termini, es vegen poc impactades per l’actual situació, i es troben a preus atractius.

*Article elaborat per Gescooperativo, Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva de el Grup de Caixes Rurals. Actualizació de dades per part de Caixa Benicarló.

Caixa Benicarló amplia el seu balanç un 7,44%, fins els 300 milions d’euros en 2019

L’entitat cooperativa renova part dels membres del Consell Rector

Caixa Benicarló tanca l’any 2019 amb un resultat net de 1,04 milions d’euros, el que suposa batre, lleugerament, el benefici de l’exercici anterior. L’entitat cooperativa de crèdit, que dirigeix José Manuel Galán, va donar a conèixer aquestes xifres i d’altres d’interès, mitjançant l’Informe Anual 2019 que es va presentar en l’Assemblea General Ordinària, celebrada el dijous 25 de juny al saló social de l’avinguda Joan Carles I de la població. Per la crisi sanitària, l’assemblea es va poder seguir també online, a través de la plataforma youtube.

El director general de l’entitat, José Manuel Galán, va detallar: pel que fa a les xifres econòmiques cal destacar l’abast del balanç, aconseguint els 300 milions d’euros de total d’actiu, pel creixement en clients i la seua confiança, dipositada en Caixa Benicarló. A més a més, els resultats d’1,04 milions d’euros ens permeten seguir augmentant la nostra solvència, donar continuïtat al nostre projecte social, permetent-nos fer el que ens agrade, és a dir, una banca de persones cap a les persones”.

El major creixement de l’entitat bancària benicarlanda ha vingut donat de la mà dels dipòsits, superant els 268 milions d’euros. Però, a més a més, el balanç anual de l’entitat recull altres dades d’interès com l’augment del número de clients i socis.  Es va tancar el 2019 amb 5.312 socis, el que suposa 182 altes més.

Galán també ha ressaltat que “per a la tranquil·litat dels nostres socis i clients, contem amb una ràtio de solvència còmoda, que pretenem seguir mantenint i augmentant, any rere any, amb la política de capitalització que destina més del 80% dels seus resultats a reserves.

Al mateix temps, el director general de Caixa Benicarló s’ha referit a l’actual crisi sanitària: “suposa per a Caixa Benicarló un repte important, donat el caràcter essencial dels serveis financers, en este sentit, des del primer moment hem mantingut el finançament a pimes i autònoms i hem prestat servei d’atenció personalitzada en oficines a tots els socis i clients. La profunditat de la crisi ens dirà com repercutirà a l’economia de la nostra zona què, segurament, tindrà una gran afectació en termes d’atur i tancament d’empreses. Estarem a l’alçada i serem generosos, encara que això ens supose sacrificar algun indicador financer, això si, mantenint sempre la nostra folgada posició de solvència”.    

Caixa Benicarló emplea a 30 persones en les seues 5 oficines de Benicarló, Peníscola, Càlig i l’extensió de Cervera. L’entitat exerceix una banca de proximitat i està compromesa en el desenvolupament i progrés de la societat que l’envolta. Fruit d’aquesta aposta són els més de 200.000 euros, pressupost social conjunt de l’entitat i la Fundació Caixa Benicarló, per cobrir les accions i ajudes destinades a diferents sectors i associacions, retornant així una part important del benefici econòmic del seu balanç cap al progrés de la seua gent.

Renovació del consell

A la pròpia Assemblea es va procedir a la renovació parcial del Consell Rector, ratificant-se la candidatura proposada, en la que incorpora tres membres nous i altres tres renoven per a una nova legislatura. Després de l’assemblea, es va celebrar una reunió del propi Consell Rector en la que van designar-se els càrrecs entre els que destaca el President de l’entitat, Vicent París Forés, qui va ser confirmat per continuar en el càrrec de President de l’entitat i de la Fundació Caixa Benicarló per un nou període de quatre anys.

La solidaritat de Caixa Benicarló reparteix 10.000€ entre 13 entitats socials

La crisi socio-sanitària de la Covid-19 no ha evitat que, un any més, Caixa Benicarló haja portat a terme la Campanya Caixa Solidària 2020, mitjançant la qual ha destinat 10.000€ repartits entre 13 entitats socials de la població. L’Associació Espanyola contra el Càncer a Benicarló ha estat la beneficiada amb una major donació, en total, 3.019€.

El director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, ha recordat: “la nostra sensibilitat cap al terreny social és pública i notòria comptant amb  esta singular  campanya  denominada  “Caixa  Solidària”.  Mitjançant  aquesta  particular  actuació  venim destinant un muntant de 10.000,00 €, resultant beneficiàries les entitats que gaudeixen de la predilecció dels socis a través de l’enquesta dissenyada a aquest efecte”.

Així que, tot i que no ha pogut ser de manera presencial, com ve sent habitual, Caixa Benicarló ha fet entrega, dels xecs corresponents a la seua campanya Caixa Solidària que beneficien a 13 associacions benicarlandes. La delegació a Benicarló de l’Associació Espanyola contra el Càncer ha estat l’entitat que ha obtingut una major quantia de vots, en total 1282, el que supose el 31% dels mateixos.

Les altres 12 associacions beneficiades han estat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Benicarló (AFA), Creu Roja Espanyola Assemblea local de Benicarló, Fenòmens Fenòmens Associació Discapacitats Intel·lectuals, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual de Benicarló (AFANIAS), CARITAS Interparroquial de Benicarló, Associació de Fibromiàlgia (AFIVINA), MANS UNIDES Benicarló, Associació de Familiars de residents amb discapacitat psíquica severa de Benicarló (AFARE), Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat física i orgànica de Benicarló (COCEMFE), Conferència de San Vicente de Paúl, Promoció i Desenvolupament PROYDE i l’Associació-Fundació Dany Cerebral Adquirit-ATENEU.

Des de l’any 2007, Caixa Benicarló destina part dels seus beneficis a entitats de caràcter social amb la finalitat d’ajudar als col·lectius més desfavorits. La memòria social que cada any elabora l’entitat recull esta actuació solidària, junt a d’altres desenvolupades, amb la finalitat de que el soci conega i valore la idoneïtat de les accions empreses, atès que és ell la part substantiva que les propícia i en nom de qui les apliquen els diferents òrgans de govern.

Caixa Benicarló llança el servei ‘Mis Finanzas’

‘Mis Finanzas’ és un nou servei per als clients de Caixa Benicarló usuaris de ruralvía, la banca online de l’entitat, que els permet gestionar els seus diners de manera autònoma, ràpida, còmoda i senzilla.

A través d’aquesta nova eina, disponible en ruralvía i ruralvía mòbil, els usuaris podran conèixer la situació i evolució del seu estat financer per al total control de les seues finances de forma més clara i amigable que fins ara.

Per a una millor anàlisi, en ‘Mis Finanzas’ les despeses es divideixen de manera automàtica en blocs com a Llar, Serveis, Impostos, Restaurants, Oci i Transport. A més, permet als usuaris establir metes d’estalvi. Una interessant funcionalitat que possibilita configurar objectius d’estalvi a curt, mitjà i llarg termini.

L’eina també compta amb un calendari financer per a poder consultar la informació de tot l’any, mensualment o dia a dia.

Pròximament, ‘Mis Finanzas’ incorporarà noves funcionalitats. Permetrà comparar despeses i ingressos entre perfils similars; es podrà fer una previsió de despeses; crear pressupostos per categories i comprovar com afectaria una nova despesa a la salut financera de l’usuari.

Aquest nou servei se inclou amb el pla de digitalització que Caixa Benicarló està duent a terme per a conjuntar la connexió tecnològica i emocional de l’entitat amb els seus clients. Un pas més en la humanització de la relació digital entitat-client, ja que quan les persones connecten es genera entre elles una relació de confiança mútua. Una confiança i proximitat que en l’àmbit digital de l’entitat, aconsegueix posant a la disposició dels seus clients eines financeres tecnològiques amb les quals sentir-se igual de prop que quan acudeixen a la seua oficina.

Aprén a protegir-te

La sobreinformació provocada per l’enorme quantitat de notícies,  comunicats i continguts que rebem diàriament, juntament amb la sofisticació actual tant dels correus electrònics (phishing) com els SMS (smishing) o trucades telefòniques (vishing), fa que siga molt més complicat determinar aquells que són fraudulents dels quals no ho són.

APRÉN A PROTEGIR-TE

Mitjançant els següents consells i recomanacions t’ajudem a previndre aquest tipus d’amenaces:

Sigues precavit

Desconfia dels emails/SMS que rebs que el seu remitent indique que és Ruralvía o algun servei conegut i et sol·licite algun tipus d’informació personal. Caixa Benicarló ni qualsevol altra Entitat mai et redirigirà a una pàgina web perquè inicies sessió ni et sol·licitarà per aquesta via que proporciones les teues credencials d’usuari o el PIN de la teua targeta.

Sospita

Si el missatge és alarmista o sospitós i t’obliga a prendre una decisió de manera imminent, és mala senyal. Mai et comunicaran la inactivitat del teu compte o un possible bloqueig de la teua targeta mitjançant aquests canals. Simplement, no contestes i posa’t en contacte directament amb la teua Entitat.

Analitza com es dirigeixen a tu.

Aquest tipus de correus i SMS normalment es fan mitjançant enviaments massius, per la qual cosa no solen utilitzar el teu nom, no són personalitzats quant al contingut i podrien contindre errors gramaticals en la redacció. Fórmules genèriques com a «Estimat senyor o senyora» indiquen que probablement estàs davant una estafa.

Comprova la legitimitat de les adreces de correu electrònic

Fixa’t minuciosament en tot el que contenen i analitza el domini (el que va a continuació del «@»), busca’l en internet, etc. Si reps la comunicació des d’una bústia de correu tipus @gmail.com, @outlook.com o qualsevol altre similar, sospita, ja que un servei amb un cert prestigi utilitzarà els seus propis dominis per a les adreces d’email corporatives.

Comprova la legitimitat dels enllaços i serveis inclosos en el correu.

Per a inspeccionar un enllaç, para al ratolí per damunt de la URL i apareixerà un requadre que mostrarà el lloc al qual es dirigeix. Revisa si coincideix el text d’aquest enllaç amb la direcció a la qual apunta. Si un enllaç sembla estrany, elimina el correu. Mai faces clic.

Connexió Segura

Finalment, accedeix a la pàgina web de la teua Entitat assegurant-te que la URL comença per HTTPS en lloc d’HTTP. Cerca sempre el cadenat que et garanteix una connexió segura: https://www.caixabenicarlo.es/

És molt important que seguisques aquestes recomanacions per a no ser víctima d’aquesta mena d’atacs.

Ara més que mai, Aprén a protegir-te

 

Impulsem les vendes dels comerços amb PayGold

Els clients de Caixa Benicarló poden començar a explotar el servei de PayGold per a augmentar les seues vendes a distància.

A Caixa Benicarló hem posat en marxa PayGold, un nou servei mitjançant el qual els comerços clients de l’entitat tenen la possibilitat d’oferir el pagament d’una compra a través d’un email o un SMS.

PayGold, és una fórmula nova per a gestionar les vendes a distància sense necessitat de tindre una pàgina web. Gràcies a aquest servei, autònoms i empreses tindran la possibilitat de cobrar les seues vendes de forma no presencial, gràcies a l’enviament d’una sol·licitud al client, via email o via SMS, perquè puga executar el pagament de la compra amb la seua targeta.

Els principals avantatges del servei PayGold són:

    Seguretat, tant per al client del comerç, que haurà d’autenticar la seua identitat abans de realitzar el pagament de la compra, com per al comerç, que no es veurà obligat a guardar dades de targetes.

      Rapidesa, ja que el comerç no necessita tindre pàgina web ni ordinador. Podrà enviar la sol·licitud de pagament al client des del seu propi mòbil. El client, per part seua, només haurà de prémer sobre l’enllaç rebut en el seu e-mail o com SMS. En un instant serà redirigit a la passarel·la de pagament on podrà introduir les seues dades per a realitzar l’abonament de la compra.

         Senzillesa, ja que el comerç tan sols haurà d’emplenar les dades bàsiques de la compra i triar com vol fer-li arribar la sol·licitud de pagament al seu client, a través de correu electrònic o de SMS. El client rebrà la notificació amb un enllaç perquè puga començar el procés per a realitzar el pagament.

Esperem que amb aquest nou servei els nostres comerços puguen augmentar les seues vendes a distància.

Caixa Benicarló al teu costat, #LaNostraGent #ElNostreCompromís

Quines novetats ens porten els mercats en les últimes setmanes?

Definitivament és un any complex

Els nostres gestors han de lidiar amb una situació plena d’incerteses, a la qual els experts la qualifiquen com, sense precedents, en molts aspectes. Habitualment, les decisions es basen en previsions; ningú pot pretendre conèixer el que pot oferir el futur i, per això, tota decisió d’inversió sempre ha comportat un risc. En la situació actual, aquesta incertesa es veu agreujada per imponderables de molt més calat que els habituals. I és que tenim moltes qüestions i dubtes encara pendents de resoldre en relació amb la fi d’aquesta pandèmia. Són eficaços els tractaments que s’estan desenvolupant ?, Quan arribarà la vacuna ?, Quant de temps trigarà a poder aplicar-se a escala mundial? Quines seran les seqüeles econòmiques de les mesures preses per aturar el virus? Serà possible erradicar el virus?… Prendre decisions amb tantes incerteses fa que haguem de ser més cauts del que és habitual.

El camí cap a la denominada «nova normalitat» és incert. Des de principis de maig, alguns governs europeus estan alçant progressivament les restriccions que s’havien imposat a l’activitat productiva i al moviment de ciutadans, per frenar l’expansió de la Covid-19. El major repte a què s’enfronten ara és buscar l’equilibri entre començar a reactivar les economies i evitar rebrots que podrien derivar en nous confinaments.

Les previsions econòmiques són poc favorables. La Comissió Europea va publicar el passat 6 de maig les seves previsions, que anticipen una caiguda del PIB a la Unió Europea del 7,7%. Probablement, els països del sud d’Europa acusaran amb més intensitat l’impacte de la crisi ,  previsiblement, la seva recuperació serà més lenta, per la seva major dependència al sector turisme. En el cas d’Espanya, la Comissió preveu una caiguda del PIB del 9,4% i una recuperació del 7% en 2021. La taxa d’atur fregaria el 19% el 2020 i baixaria al 17% el 2021, mentre que el dèficit es dispararia aquest any al 10,1% i es quedaria en el 6,7% l’any que ve.

L’Eurogrup activava el MEDE el passat divendres 15 de maig, amb la línia de crèdit de 240.000 milions d’euros per pal·liar els efectes de la pandèmia. Els estats que ho sol·liciten podran rebre un préstec per fins al 2% del seu PIB per cobrir despeses sanitàries, lligades a la crisi del coronavirus, el que per a Espanya suposen 25.000 milions d’euros. També com a novetat, el 8 de maig, la Comissió Europea va aprovar un pla amb l’objectiu que els Estats Europeus puguen donar suport a companyies nacionals, que hagen patit un gran deteriorament en la seva solvència, arran de la pandèmia. Aquesta capitalització pública, ha de ser l’últim recurs a què puguen acudir les empreses, i tindrà com a únic objectiu la viabilitat d’aquestes i, en el cas que supere el 22% del capital total de la companyia o els 250 milions d’inversió, haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió Europea. La presència de capital públic en companyies privades queda limitada a sis anys en el cas de companyies cotitzades, i set per no cotitzades. Durant aquest període, no es podran repartir dividends, ni recomprar accions i les operacions societàries es veuran limitades.

En tot cas, les desavinences entre alguns països de la UE a la crisi del Covid-19 han generat encara incertesa en mercats i ciutadans. A més, el veredicte de la Cort Suprema alemanya, sobre el programa de compra d’actius per part del BCE de 2015, podria arribar a limitar el marge de maniobra del BCE en la compra de bonus, tenint pitjors conseqüències en països amb situacions fiscals més febles com Itàlia, Portugal o Espanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quina resposta veiem en els mercats a aquesta situació?

En el cas dels mercats de renda fixa, la setmana passada va estar marcada per les tensions, tant polítiques com comercials entre els EUA i la Xina. La renda fixa es troba fortament recolzada pels bancs centrals. I d’acord amb les dades macro que anem coneixent, augmenta la divergència entre les cotitzacions dels actius financers i l’economia real.

Els nivells de referència de les corbes de deute europeu s’han mogut poc durant la setmana passada. El deute alemany a 10 anys continua en el rang (0,52% – 0,55%), mentre que el deute espanyol continua amb el tímid degoteig a la baixa de les seves rendibilitats, el seu bonus a 10 anys té una rendibilitat anual del 0,75%, i els bonus amb venciment inferior a 2024, tenen rendibilitats negatives.

Als EUA, Powell revifa els temors a una recuperació més lenta del previst. En la seva intervenció en el Peterson Institute for International Economics, el president de la FED va afirmar que l’abast i la velocitat d’aquesta recessió econòmica no té precedents en la història moderna; encara que va descartar, al menys en el curt termini, una baixada de tipus a terreny negatiu, tal com demanava Trump.

Des de la segona quinzena de març, el comportament de les borses ha estat dispar, amb els índexs americans com Standard & Poors i Nasdaq acostant-se a nivells anteriors a la Covid-19, especialment l’índex tecnològic que té rendibilitats positives en l’any. Mentre que les borses europees mostren una recuperació més continguda. L’Eurostoxx, amb una recuperació al voltant del 15%, i l’Ibex al voltant del 10%. En la nostra opinió, les borses potser han pujat molt ràpid, el que ens fa ser també cauts. Aquesta revaloració no està justificada pels beneficis de les companyies, sinó més aviat per la manca d’alternatives d’inversió i perquè el mercat, amb cert optimisme, està descomptant una recuperació excessivament ràpida per la gravetat de la situació.

La gestió en els nostres fons …

Intentem buscar companyies generadores de caixa de forma consistent, amb balanços solvents i això ho trobem en el sector tecnològic, en el qual, a dia d’avui, estem sobre-ponderats en la majoria dels nostres fons.

A nivell global, en la gestió dels nostres fons ens posicionem més defensius amb uns nivells de liquiditat lleugerament superiors al l’habitual. En els fons de renda fixa el pes majoritari de la seva inversió es troba en deute públic espanyol; en els fons mixtos s’ha reduït l’exposició a high yield, i també s’han reduït les durades de les carteres de renda fixa.

Quant als nostres fons mixtos conservadors, estan evolucionant raonablement bé, especialment els mixtos internacionals. A futur, quan comencem a veure la sortida de la crisi, la recuperació vindrà probablement, per la part dels mercats internacionals.

Com a resum, a curt termini seguim veient una situació de molta incertesa, per la qual cosa mantenim una gestió prudent, però alhora estem analitzant companyies i l’evolució de la pandèmia, per un cop superada, posicionar-nos en atractives inversions a llarg termini, que puguen aprofitar-se de la recuperació, que segur arribarà.

*Article elaborat per Gescooperativo, Societat Gestora d’Institucions d’Inversió Col·lectiva del Grup de Caixes Rurals.

*Podeu llegir-lo en castellà en el blog de Ruralvia.

Suspesa la Festa de Sant Isidre de Benicarló

A causa de l’actual situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia del Coronavirus, i davant l’Estat d’Alarma en el qual ens trobem, el Consell Rector de Caixa Benicarló i de Benihort informa que ha decidit suspendre la Jornada de Convivència Cooperativa de Sant Isidre 2020.

Tal i com ha destacat el president de l’entitat, Vicent París Forés, “la celebració de la festivitat de Sant Isidre estava prevista per al diumenge 17 de maig, però l’actual situació no permetrà que es porte endavant, per la qual cosa hem decidit suspendre l’edició d’enguany”. París ha volgut agrair la implicació de totes les persones que formen la comissió organitzadora de la festa, així com als assistents.

La festa de Sant Isidre de Benicarló reuneix a més de 1.600 persones en les instal·lacions de la cooperativa i en ella es ret homenatge als socis jubilats de totes dues entitats benicarlandes.

No t’infectes amb un clic: consells per fer front a les campanyes i webs malicioses que aprofiten el COVID-19

Tot comença amb un clic innocent. Davant la pandèmia del Coronavirus volem tindre la major quantitat d’informació possible, això fa que augmente, considerablement, el trànsit a internet i dels usuraris front les pantalles i hi ha qui està aprofitant aquesta situació per treure’n profit. S’ha registrat un gran augment de la quantitat de campanyes criminals i atacs relacionats amb el coronavirus. Per això, la Guàrdia Civil ja està treballant per prevenir i investigar els possibles delictes que poguessen cometre’s a través de la xarxa, com són els relacionats amb els fraus, la instal·lació de programes maliciosos (malware) o la desinformació. Alguns d’ells són els següents:

Enviament de milions de correus electrònics falsos amb informació sobre la malaltia i que, a més a més,  permeten la descàrrega d’arxius adjunts (PDF) o aplicacions relacionades amb el coronavirus per infectar els ordinadors.

Es fan passar per l’OMS o autoritats sanitàries d’alguns països per promoure cures falses o solucions miracle i, fins i tot, sabent que moltes empreses han implementat el teletreball, es fan passar pel departament de RRHH de la Companyia i demanen a la víctima que inicie sessió en certes plataformes per així robar les seues credencials. Alguns exemples que circulen a internet:

-Fes clic ací per a la cura del coronaviru

-OMS: aquest consell pot salvar-te

-Ara el virus està en l’aire

-Mesures de seguretat, davant el coronavirus

-Ferramentes útils si has de treballar des de casa per la crisi del nou coronavirus.

 Versions falses de panells online, en les quals poder fer seguiment a temps real de la programació de la malaltia, per robar així la informació dels usuaris emmagatzemada en els ordinadors.

 Qualsevol d’aquestes pràctiques és un intent de phising. El phising és un mètode que els ciberdelinqüents utilitzen per a enganyar-nos i aconseguir que revelem informació personal, com contrasenyes o dades de targetes de crèdit, i números de comptes bancaris. En aquesta ocasió, amb el pretext d’oferir informació, al voltant de la infecció. Per això…

– Tingues cura amb els correus que aparenten d’entitats bancàries o serveis coneguts amb missatges que no esperaves, que són alarmistes o sospitosos. No faces click, cap d’ells et demanarà que inicies sessions per veure la informació de seguretat.

– Sospita si hi ha errors gramaticals en el text, poden haver utilitzat un traductor automàtic per a la redacció del missatge trampa. Cap servei amb certa reputació enviarà missatges mal redactats.

– Si el missatge t’obligue a prendre una decisió, de manera imminent, o en unes poques hores, és mala senyal.

– Revisa si el text de l’enllaç que faciliten en el missatge coincideix amb la direcció a la qual apunta, i que aquesta corresponga amb l’URL del servei legítim.

– Aplica l’educació: sol·licitud de dades bancàries + dades personals= frau.

Si tens més dubtes, la Guàrdia Civil ha creat un canal per recollir denuncies sobre fraus online pel Covid-19. Es tracta de l’email: ciberestafas@guardiacivil.org

Caixa Benicarló opera amb normalitat davant l’impacte del Coronavirus

Davant l’impacte del Coronavirus (COVID-19) , Caixa Benicarló comunica que les seues oficines de Benicarló, Peníscola i Càlig operaran amb normalitat i garantiran el servei a socis i clients en les properes setmanes.

L’equip de l’entitat bancària benicarlanda treballa, en tot moment, seguint les mesures preventives de protecció e higiene que ha emès el Ministeri de Sanitat i la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de salvaguardar la salut d’empleats i clients. A més a més, Caixa Benicarló segueix també atenta a les indicacions dels consistoris, dels municipis on compta amb delegacions.

Des de l’entitat, el seu director general, José Manuel Galán, ha fet una crida a la tranquil·litat i ha reiterat que “el servei als nostres socis i clients està totalment garantit”. Per la seua banda, recomana “acudir al banc només per fer tràmits imprescindibles” i aconsella “que s’utilitzen els canals no atesos com els caixers automàtics i la banca electrònica”.

D’altra banda, Caixa Benicarló també informa que els actes previstos en el seu saló social de l’avinguda Joan Carles I de Benicarló també queden ajornats fins que la situació sanitària ho permetisca.