Caixa Benicarló inicia la campanya del xec escolar de 50€

Caixa Benicarló ha iniciat la campanya del Xec Escolar de Caixa Benicarló en què es repartiran xecs de 50€ per ajudar en els seus estudis a fills de socis d’entre 6 i 15 anys. Estudiants de Benicarló, Peníscola i Càlig es beneficiaran d’esta campanya que està consolidada des de fa mes de 26 anys.

La campanya del xec escolar de l’entitat financera benicarlanda està dirigida als fills de socis i sòcies. El soci de Caixa Rural Benicarló (pare, mare o tutor), també haurà de tindre una antiguitat mínima al 31 de desembre de 2022 i haurà d’estar vinculat a l’entitat mitjançant una de les següents modalitats: domiciliació de nòmina, pensió o el pagament de les quotes d’autònom a la Seguretat Social. A més, el soci ha d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb Caixa Benicarló.

Els fills de socis beneficiats hauran de tindre entre 6 i 15 anys, i haver nascut entre entre l’1/1/2008 i el 31/12/2017. L’alumne haurà de ser titular d’una llibreta abans del 31/12/2022 amb un saldo mig interanual mínim de 100€. “El xec és vàlid, tant per a l’adquisició de llibres de text com per a comprar material escolar i només es podrà utilitzar als establiments, associacions i AMPES que s’assenyalen al dors del xec”, segons ha detallat el seu director general, José Manuel Galán Foix.

 Per tal de retirar el xec, caldrà portar la llibreta d’estalvis del fill que dona dret a aquesta ajuda. La retirada dels xecs es podrà fer fins el 30 de setembre en qualsevol de les oficines que l’entitat té a Benicarló, Peníscola i Càlig, ja que d’esta campanya es beneficien estudiants de les tres poblacions on Caixa Benicarló té oficines. Les bases de la promoció és poden consultar al web de l’entitat www.caixabenicarlo.es.