La solidaritat de Caixa Benicarló reparteix 10.000€ entre 13 entitats socials

La crisi socio-sanitària de la Covid-19 no ha evitat que, un any més, Caixa Benicarló haja portat a terme la Campanya Caixa Solidària 2020, mitjançant la qual ha destinat 10.000€ repartits entre 13 entitats socials de la població. L’Associació Espanyola contra el Càncer a Benicarló ha estat la beneficiada amb una major donació, en total, 3.019€.

El director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán, ha recordat: “la nostra sensibilitat cap al terreny social és pública i notòria comptant amb  esta singular  campanya  denominada  “Caixa  Solidària”.  Mitjançant  aquesta  particular  actuació  venim destinant un muntant de 10.000,00 €, resultant beneficiàries les entitats que gaudeixen de la predilecció dels socis a través de l’enquesta dissenyada a aquest efecte”.

Així que, tot i que no ha pogut ser de manera presencial, com ve sent habitual, Caixa Benicarló ha fet entrega, dels xecs corresponents a la seua campanya Caixa Solidària que beneficien a 13 associacions benicarlandes. La delegació a Benicarló de l’Associació Espanyola contra el Càncer ha estat l’entitat que ha obtingut una major quantia de vots, en total 1282, el que supose el 31% dels mateixos.

Les altres 12 associacions beneficiades han estat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Benicarló (AFA), Creu Roja Espanyola Assemblea local de Benicarló, Fenòmens Fenòmens Associació Discapacitats Intel·lectuals, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual de Benicarló (AFANIAS), CARITAS Interparroquial de Benicarló, Associació de Fibromiàlgia (AFIVINA), MANS UNIDES Benicarló, Associació de Familiars de residents amb discapacitat psíquica severa de Benicarló (AFARE), Confederació Espanyola de Persones amb discapacitat física i orgànica de Benicarló (COCEMFE), Conferència de San Vicente de Paúl, Promoció i Desenvolupament PROYDE i l’Associació-Fundació Dany Cerebral Adquirit-ATENEU.

Des de l’any 2007, Caixa Benicarló destina part dels seus beneficis a entitats de caràcter social amb la finalitat d’ajudar als col·lectius més desfavorits. La memòria social que cada any elabora l’entitat recull esta actuació solidària, junt a d’altres desenvolupades, amb la finalitat de que el soci conega i valore la idoneïtat de les accions empreses, atès que és ell la part substantiva que les propícia i en nom de qui les apliquen els diferents òrgans de govern.